top of page

Avís legal

En compliment d’allò que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels aspectes legals següents:

 

Propietat del lloc web

 

Titular: FLEMING LC2 FISIOTERAPIA S.L.P.

CIF B67087908

Telèfon: 93.209.40.19

Contacte: laiacasals@live.com

 

Condicions generals d’ús

 

Titular

“Laia Casals”, com a titular i responsable del present lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document per donar compliment a les obligacions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

 

Objecte

La pàgina web de “Laia Casals” té com a objecte facilitar al públic informació dels serveis de fisioteràpia que ofereix.

 

Continguts

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts d'aquest podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar-ne la vigència o exactitud acudint sempre als textos de la pàgina web.

 

El titular del lloc web es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o a la configuració i presentació d'aquesta.

 

Acceptació

L'ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sens perjudici d'aquelles particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

 

Accés a la pàgina web

 

Com s'ha detallat anteriorment, l'accés al web de “Laia Casals” és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar i conèixer l'avís legal, la política de cookies i la política de privacitat.

 

Accés gratuït

L'accés a la pàgina web per als usuaris té caràcter gratuït, llevat que es refereixi al cost de la connexió a Internet subministrada pel Proveïdor d'accés a Internet (ISP) contractat pel vostre compte.

 

 

 

Condicions generals d’ús

 

La utilització de la pàgina web de “Laia Casals” per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari. L'usuari es compromet a fer-ne un ús conforme al present Avís Legal i a no utilitzar la informació, activitats i serveis que el “Laia Casals” posa a la vostra disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis.

 

Continguts

Els continguts de la pàgina web del “Laia Casals” són posats a disposició de l'usuari com a informació pròpia i de tercers, per la qual cosa el “Laia Casals” posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè aquests continguts siguin sempre exactes i actualitzats.

 

Serveis interactius

Quant a l'ús dels serveis interactius que permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari a través de la pàgina web del “Laia Casals”, si en algun moment n'hi hagués, serà conforme a la llei i aquest avís legal. “Laia Casals” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Això no obstant, i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, Autoritats i Forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o moral i ordre públic.

 

Informació veraç

En cas de comunicar-se amb “Laia Casals”, l'usuari haurà de facilitar informació veraç, per la qual cosa l'usuari garantirà sempre l'autenticitat de les dades comunicades. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada actualitzada.

 

Usuaris menors d'edat

Els usuaris menors han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals per a l'ús dels serveis. La responsabilitat en la determinació dels continguts a què accedeix un menor és responsabilitat dels pares, tutors o representants legals. Per evitar l’accés a contingut no apropiat per internet es recomana l’ús de programes o filtres que limitin el contingut disponible.

 

Ús correcte de la pàgina web

L'Usuari es compromet a la correcta utilització del web i utilitats que se li proporcionin d'acord amb la llei, aquest Avís Legal i les instruccions i avisos que se li comuniquin. L'Usuari s'obliga a l'ús exclusiu del web i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesius dels drets legítims de “Laia Casals”, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

 

Propietat intel·lectual, industrial

 

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, fotografies, icones, gràfics, imatges, codi font, logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són propietat intel·lectual de “Laia Casals” o de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. L'usuari no podrà utilitzar la marca gràfica o qualsevol altre signe distintiu de “Laia Casals” dins de la seva pàgina web excepte en els casos expressament autoritzats per “Laia Casals”. Aquestes autoritzacions es demanaran per escrit a “Laia Casals”. Per tot això, l'usuari que accedeixi a la pàgina web haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web titularitat de “Laia Casals” o de tercers.

 

La reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereix l'autorització escrita prèvia per part de “Laia Casals”. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de “Laia Casals” serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

 

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts al lloc web. L'ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització del titular.

 

Respecte a les cites de productes i/o serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual no implicant la seva sola menció o aparició a la web l'existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc patrocini o recomanació.

 

Enllaços de tercers a la pàgina de “Laia Casals”

Si un usuari vol introduir un enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web de “Laia Casals” haurà d'obtenir autorització de “Laia Casals”.

 

El titular del lloc web declara el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que al nostre lloc web es poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb el titular de la pàgina web: laiacasals@live.com

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

 

L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que el “Laia Casals” pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal.

 

Protecció de dades

 

Per a aquells casos que es demanin, tractin o emmagatzemin dades personals es farà de conformitat amb la Política de Privacitat publicada a la pàgina web i que podeu consultar al peu d'aquesta mateixa.

 

Política de cookies

 

Al text legal de la política de cookies es troba detallat l'ús de les cookies i podeu consultar-lo al peu d'aquesta pàgina web.

 

Accés a la pàgina web

 

“Laia Casals” no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'usuari a conseqüència de fallades a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

 

Qualitat del servei i dels continguts

 

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que el titular del lloc web desenvoluparà els seus millors esforços per, si s’escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los . En cas que l'usuari consideri que hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, cal que us poseu en contacte amb el titular del lloc web.

 

Tant l'accés al lloc web, com l'ús que es pugui fer de la informació continguda en aquests, és de responsabilitat exclusiva de qui el realitza.

 

“Laia Casals” intentarà garantir sempre el correcte funcionament de la pàgina web les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, encara que no es pot descartar la possibilitat que hi hagi determinades causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o qualsevol altra circumstància semblant que facin impossible l’accés a la pàgina web. Per tot això, “Laia Casals” no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar-se a conseqüència de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts. “Laia Casals” no es fa responsable de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts, de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal, o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del lloc web.

 

“Laia Casals” es reserva el dret a interrompre en cas que ho consideri necessari l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. En resum, “Laia Casals” en cap cas no es responsabilitza de les conseqüències d'eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web.

 

En compliment d’allò que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el titular del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat col·laborant de forma activa en la retirada o, en si s’escau, el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

 

Enllaços de tercers

 

Els enllaços continguts al nostre lloc web poden adreçar també a continguts web de tercers. En aquests casos “Laia Casals” actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002 i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a les pàgines web de tercers en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç.

 

L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d'Internet. Això no obstant, aquestes pàgines no pertanyen a “Laia Casals”, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, el titular “Laia Casals” no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs. En cas que l'usuari consideri que existeix un enllaç amb contingut il·lícit podrà comunicar-ho a “Laia Casals” a laiacasals@live.com sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

El titular del lloc web tampoc no es pot fer responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se’n de l'accés o ús d'aquesta.

 

L'establiment de l'enllaç amb una altra pàgina web no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de “Laia Casals”.

 

“Laia Casals” no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç amb una altra pàgina web pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l'accés a la pàgina de l'enllaç.

 

Llei Aplicable i jurisdicció

 

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la web de “Laia Casals”, serà la llei espanyola.

 

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir de l'accés a la pàgina web, l'usuari i “Laia Casals” en els casos en què la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre's a un fur, acorden sotmetre's als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

bottom of page